Made for Professionals
 
 
Biobe Oy > Tuotteet > Korvausilmatuotteet > Poistoilmanvaihto
Hae sivustosta

Poistoilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin. Ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero voidaan saada aikaan lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto) tai poistopuhaltimilla (koneellinen
ilmanvaihto). Poistoilmanvaihdon toteutuksessa on tärkeää järjestää hallittu korvausilman sisäänotto esim. ulkoilmaventtiilien avulla.


Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epäpuhtauksia, joten ilmanvaihdon on oltava aina päällä. Tämä takaa paitsi hyvän sisäilman, on myös energiataloudellisinta. Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, se saattaa aiheuttaaa yleisten oireiden, kuten nuhan, yskän, silmien ärsytyksen, päänsäryn ja väsymyksen lisääntymistä.

Tuloilma tulee johtaa huoneiston puhtaimpiin tiloihin, kuten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen, joista se virtaa siirtoilmana edelleen keittiöön ja märkätiloihin. Näin taataan paras ilmanlaatu oleskelutiloissa. Ikkunatuuletusta tulee pitää vain
keinona tehostaa ilmanvaihtoa hetkellisesti.

 

Rakennuksen vaipan tiiviys on keskeinen rakenteiden kosteudensiirtoon ja ilmanvaihdon toimintaan vaikuttava tekijä. Pelkkä poistoilman järjestäminen ei takaa toimivaa ilmanvaihtoa. Myös ilman sisääntuloreitit on suunniteltava ja toteutettava
huolellisesti.

 

< takaisin edelliseen

 

 
© Biobe Oy
etusivulle etusivulle